Et tilbud til deg?

Er du uføretrygdet eller går på arbeidsavklaringspenger og har lyst til å komme i arbeid? Vi kan hjelpe deg!
Du kan søke deg inn hos oss via ditt lokale NAV-kontor.

ASVO Nøtterøy as tilbyr følgende tiltak:
  • Varig tilrettelagt arbeid, VTA
  • Arbeidsforberedende trening, AFT
  • Praksisplass
  • Lærekandidatordning (videregående opplæring)

VTA

Varig tilrettelagt arbeid gir et tilbud til deg som for lang tid, eller kanskje for resten av ditt yrkesaktive liv, har behov for tilrettelagt arbeid. Du vil gjennom arbeidet kunne utvikle dine evner og tilegne deg kunnskap i et arbeidsfelleskap.

AFT

Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som trenger å styrke mulighetene for å komme ut i arbeid, utdanning, eller har behov for å prøve ut arbeidsevnen i en arbeidsmarkedsbedrift. Du får tett oppfølging. Gjennom en tilrettelagt og utviklende arbeidsplass i eller utenfor bedriften, gir virksomheten helhetlig hjelp til deg, som på sikt skal gjøre deg nytte av ordinære tilbud i arbeidsmarkedet.

PRAKSISPLASS

NAV tilbyr praksisplass i ordinær virksomhet, og vi tar imot aktuelle søkere.
Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor, eller ring ASVO på telefon 33 30 48 80.

LÆREKANDIDAT

(videregående opplæring)
I samarbeid med Vestfold fylkeskommune og Oktav tilbyr vi tilrettelagte opplæringsløp. Kontakt Vestfold fylkeskommune, Oktav eller ASVO Nøtterøy.
Se egen fane: "Lære".

Har du spørsmål om noen av våre tilbud, ring oss på telefon 33 30 48 80.

Nyttige linker:
NAV
Tjøme kommune
Nøtterøy kommune
Vestfold fylkeskommune
Oktav