Om oss

ASVO NØTTERØY AS

Vår visjon:
"Arbeid og livskvalitet".

Våre kjerneverdier:
"Respekt og Nytenkning"

ASVO Nøtterøy as er en bedrift 100 % eiet av Nøtterøy kommune.
Vedtektene finner du her og mer om våre verdier og visjon finner du her.

Generalforsamlingen består av: Formannskapet i Nøtterøy kommune

Styret i ASVO Nøtterøy as:
Styreleder: Kurt Orre
Styremedlemmer: Dag Østby, Ann-Kristin Heian, Hege Haslie-Christensen
Ansattes representant: Per Anders Knudsen
Observatør - arbeidstakere: Knut Einar Jensen
Varamedlem: Arne Aarsland

Bedriften har 55 ansatte, mange med behov for tilrettelagt arbeid. I forbindelse med attføringsarbeidet er det i tillegg et varierende antall tiltaksdeltakere som får veiledning og arbeidspraksis i bedriften.

ASVO Nøtterøys hovedprodukt er å gi opplæring, veiledning og formidling til jobb. Bedriften skal gi en meningsfull og utviklende arbeidshverdag for den enkelte arbeidstaker

Bedriften leverer produkter og tjenester til grossist, detaljist eller forbruker og arbeider etter vanlige forretningsmessige prinsipper.
Det er et godt samarbeid med NAV, sosialtjenesten og det offentlige hjelpeapparat.

I forlengelsen av bedriftens visjon støtter ASVO Nøtterøy as Slottsfjellet Barnehjem og Ressurssenter.
I tillegg har ASVO Nøtterøy as et tett og godt samarbeid med en søsterbedrift i Estland, MTÛ Iseseisev Elu.