Ledige stillinger

Vi søker veileder i 100 % stilling.

VEILEDER I TILTAKSAVDELINGEN

Vi søker 2 arbeidsledere 100 % stilling ved ASVO Nøtterøy:

ARBEIDSLEDER/SNEKKER I SERVICEAVDELINGEN

ARBEIDSLEDER/MALER I SERVICEAVDELINGEN