Tiltaksavdelingen

Hvis du har vært ute av arbeidslivet, eller aldri kommet deg ut i jobb, kan det være vanskelig å vite hva som skal til og hvor du skal begynne. ASVO Nøtterøys veiledere hjelper deg. Vi har lang erfaring og variert kompetanse slik at vi kan bli din brobygger til det ordinære arbeidslivet. Sammen kan vi skape jobbmuligheter, styrke din kompetanse og utvikle dine ferdigheter for å skaffe og beholde arbeid.

Det kan være ulike grunner til at man trenger bistand til å komme seg ut i jobb. Mange arbeidssøkere har utfordringer som gjør at de trenger hjelp på veien. Dersom du er registrert arbeidssøker hos NAV har du rett til å få vurdert hva ditt behov for bistand består i. NAV har en rekke ulike tiltak for å møte dine behov. ASVO Nøtterøy leverer tiltakene Arbeidspraksis i Skjermet virksomhet og Varig tilrettelagt arbeid.

Det er ditt lokale NAV-kontor som søker deg inn på arbeidsinkluderingstiltak hos ASVO Nøtterøy.
Ta gjerne kontakt med leder av tiltaksavdelingen, Simen Førsund på mobil 932 39 460, dersom du har spørsmål om tilbudet ved ASVO Nøtterøy.